حسین ابطحی

کاهش سطح کیفی خدمات تأمین اجتماعی یکی از مشکلاتی است که گریبانگیر بیمه‌شدگان است. توصیف وضعیت از زبان خودشان.

حسین ابطحی – ۲۸ ماه است که حقوق دریافت نکرده‌اند. و مشکلشان فقط این نیست. گزارش از میان کارگران...

کارگران معترض راه‌آهن در گرمسار و دامغان از عدم‌پایبندی شرکتهای پیمانکاری به قراردادها، از پاسکاری کارگران میان شرکت‌ها، از...

حسین ابطحی – گزارش میدانی از وضعیت کارکنان بیمارستان امام‌خمینی کرج، بیمارستان مجهزی که سرنوشت آن تابع سوداگری سهامداران...

بازنشستگان فولاد در چهار راه ولیعصر تهران از دردهایشان می‌گویند.

گزارش میدانی درباره افزایش قیمت‌ها و سختی زندگی: وضع به طور محسوس چگونه است و مردم چه می‌گویند.