حسین ساجدی نیا

مراسم تودیع و معارفه رئیس پلیس تهران برگزار شد. حسین رحیمی، رئیس پلیس تازه تهران به مدت سه سال...

سردار حسین ساجدی‌نیا درباره «طرح امنیت اخلاقی نامحسوس» گفت اجرای این طرح به خواست مردم بوده است. او افزود...

سرتيپ پاسدار حسين ساجدی‌نيا، فرمانده انتظامی تهران بزرگ، از دستگيری ۶۶۲ تن از زهکاران در سطح شهر تهران خبر...