حسین طیبی‌فر جانشین نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران

حسین طیبی‌فر، جانشین نماینده رهبر در سپاه، جوانان معترض را به حمله به «یک گروه از افراد معلول» در...