حسین فتحی

لیلا سامانی – تازه‌ترین ساخته حسن فتحی با ترفندهایی که در پاورقی‌ها سراغ داریم، در پی به دست آوردن...