حسین فرحبخش

شماری از سینماگران ارزشی عضو

در پی برگزاری دو تجمع

مجتبا یوسفی‌پور – سینماگران از انتخابات ریاست جمهوری چندان استقبال نکرده‌اند. برخی از چهره‌ها اما همچنان خبرساز بودند. نگاهی...