حسین منصوری

«کنترباس» نوشته پاتریک زوسکیند به ترجمه حسین منصوری منتشر شد: اثری درباره هنرمندی حق به جانب با استعدادی متوسط...

پاسکال مرسیه که استاد شناخته‌شده فلسفه است می‌گوید آنچه که در بیرون از ما اتفاق می‌افتد، تصادف است. آنچه...