حسین مهری

قاچاقچیان مواد مخدر با پرداخت دستمزد کمتر به زنان، از آنان برای حمل و جابجایی محموله‌های بزرگ استفاده می‌کنند.

او که پیش از انقلاب سردبیری مجله روشنفکر و روزنامه آیندگان را به عهده داشت، با برنامه «چهره‌ها و...