حشد الشعبی

یکی از منابع وزارت خارجه عراق گفت که جعفری در سخنان خود دو گروه حشد الشعبی و حزب الله...

سه بمب‌گذار انتحاری دیگر پس از ورود به بخش آموزش نظامی و منابع ارشد نظامی این پایگاه کمربندهای انتحاری...

رسول نفیسی - جمهوری اسلامی نه می‌تواند به هژمون منطقه تبدیل شود، و نه هرج و مرج خشونت‌هایی که...

با آغاز عمليات بازپس‌گيری «انبار»، ميزان تلفات نيروهای دولتی در انفجارهای انتحاری افزايش يافته است. تنها در چند روز...

شادیار عمرانی- آزادسازی تکریت دستاورد انساندوستانه سپاه قدس، نیروهای حشد الشعبی و دولت عراق عنوان می‌شود اما از جایگزینی...