حصارکشی مرز ایران و پاکستان

دو طرف هدف از ایجاد دیوار مرزی را «افزایش کنترل مرزی» و «مبارزه با قاچاق و تروریسم» اعلام کردند،...