حصر آیت الله شریعتمداری

منصوره شجاعی- پیام زهرا رهنورد نه فقط برای مادر خود که پیامی برای جامعه مدنی بود. او ...

اسماعیل جلیلوند- آیت‌الله شریعتمداری در آغاز انقلاب به‌خاطر مخالفت با ولایت فقیه به حصر خانگی افتاد و حکومت در...