حصر خانگی موسوی و رهنورد

کانال پیام‌رسان اینترنتی تلگرام روزآروز به نقل از قاسم میرزایی نیکو نماینده مجلس گزارش کرد: حکم #رفع_حصر #زهرا_رهنورد که...

پنج سال از حصر خانگی معترضان به نتیجه انتخابات می‌گذرد و به رغم وعده‌های دولت برای رفع حصر، نوبخت...

مطهری می‌گوید رهبر جمهوری اسلامی هم قابل نقد شدن است، ادامه حصر خانگی و محدود کردن آزادی بیان خلاف...

شماری از فعالان مدنی و