حصر

دولت و طرفدارانش می‌گویند آمریکا در امور داخلی ایران مداخله نکند. قوه قضائیه اما بیانیه وزارت خارجه آمریکا را...

آیت‌الله شریعتمداری، کیانوری، سحابی، سعیدی سیرجانی، فرج سرکوهی، آیت‌الله منتظری، کروبی، موسوی و رهنورد از جمله کسانی هستند که...

منصوره شجاعی- پیام زهرا رهنورد نه فقط برای مادر خود که پیامی برای جامعه مدنی بود. او ...

اردشیر امیر‌ارجمند و محمد‌تقی کروبی، در نشستی خبری به طرح دیدگاه‌های محصوران درباره انتخابات پیش رو پرداختند و رفع...

فاطمه کروبی، همسر مهدی کروبی می‌گويد در دولت حسن روحانی، رفتارهای فراقانونی عليه رهبرانی که در حصر به...

شورای عالی امنيت ملی ايران اخبار مربوط به بررسی حصر رهبران مخالفان را «گزارش غيرواقعی رسانه‌های بيگانه» ناميده است.

پورمحمدی در یک برنامه تلویزیونی گفته به تصميمی که نظام برای حصر خانگی گرفته اعتماد کنيم. او تقاضاها برای...

عبدالعلی بازرگان, محسن کدیور, صدیقه وسمقی, حسن یوسفی‌اشکوری نامه‌ سرگشاده‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند, نامه‌ای با این...

امین بزرگیان − آرش جدید، در وضعیت، ساخته مى شود. او مدام در مونولوگ است. او، محصول دیالوگ تکه...