حضور زنان در کابینه روحانی

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران طی حکم‌های جداگانه‌ای مسئولیت دو معاونت ریاست جمهوری و همچنین دستیار رئیس جمهوری در...

دستیار ویژه رییس‌جمهوری در امور حقوق شهروندی گفته به احتمال زیاد زنان برای وزارت نباشند اما احتمال دارد در...

خبرهای ضد و نقیض درباره حضور زنان در کابینه هر روز منتشر می‌شود. دو معاون زن کابینه فعلی حسن...