حضور نظامی آمریکا در افغانستان

یکی از مسئولان طالبان در جریان مذاکرات مسکو اعلام کرد که خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در همین ماه...

برنت تیلور، شهردار اوجن شمالی و عضو گارد ملی یوتا برای انجام ماموریت به افغانستان رفته بود که در...

ایالات متحده تنها در ۲۰۱۷ دست به ۲۶۰۹ حمله هوایی در افغانستان زده است که بر اثر آن...

ویدئویی منتشرشده روی یوتیوب ظاهراً نشان‌ می‌دهد که یک نیروی عملیات ویژه آمریکایی از فاصله‌ای نزدیک به یک راننده...