حضور نظامی آمریکا در افغانستان

ایالات متحده تنها در ۲۰۱۷ دست به ۲۶۰۹ حمله هوایی در افغانستان زده است که بر اثر آن...

ویدئویی منتشرشده روی یوتیوب ظاهراً نشان‌ می‌دهد که یک نیروی عملیات ویژه آمریکایی از فاصله‌ای نزدیک به یک راننده...