حضور نظامی آمریکا در خلیج فارس

«ناوگروه باتان» نیروی دریایی آمریکا به همراه یگان بیست و ششم دریایی این کشور وارد آب‌های بین المللی خلیج‌فارس...