حفاری

نیکولو مارکتی، باستان‌شناس ایتالیایی و استاد دانشگاه بلونیا هم اکنون به همراه گروهش در منطقه کارکمیش در مرز ترکیه...