حقوق بازنشستگان

محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک برنامه تلویزیونی از افزایش حقوق بازنشستگان از اول مهرماه سال...

رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه بار دیگر وعده داد که دولت به هر شکل که هست بودجه سال آینده...

سخنان اخیر دو مقام دولتی درباره بازنشستگان، آب پاکی را روی دست بیش از دو میلیون بازنشسته ریخت. نوبخت...

روحانی گفت: «دولت امروز کشورا را با نفت ۲۵ دلاری مدیریت می‌کند» و اضافه کرد که دولت کاری کرده...