حقوق بشر در عربستان سعودی

مرتجی القریریص، نوجوان عربستانی شیعه که در سن ۱۴ سالگی به‌ دلیل شرکت در «تظاهرات روی دوچرخه» در ۱۱...

شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو می‌خواهد با پسزمینه قتل خاشقجی، به مواردی از نقض حقوق بشر از...

عربستان از گزارشگر ویژه سازمان ملل دعوت کرده بود که گواهی دهد وضع حقوق بشر تحت رهبری محمد بن...

ترزا می برای مذاکرات تجاری و امنیتی بدون حجاب به ریاض سفر کرده و گفته می‌خواهد الگوی زنان سعودی...

برادرش رائف بدوی مدت‌هاست که به دلیل انتقاد از جامعه بسته عربستان سعودی در زندان به‌سر می‌برد، اکنون خود...