حقوق بشر در لیبی

وضعیت لیبی همچنان وخیم است. شمار جنازه‌های شکنجه‌شده در خیابان‌ها افزایش یافته و بردگی پناهجویان به‌رغم اعتراض‌های جهانی ادامه...

سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای طرف‌های درگیری‌ در لیبی را به نقض فاحش حقوق بشر متهم کرده است.