حقوق بهائیان

در ادامه فشارها بر بهائیان ایران، دادگاه انقلاب شیراز هفت نفر از شهروندان بهائی به ‌نام‌های سودابه حقیقت، الهه...

بهناز حسینی ــ بهائیان عراق به‌رغم داشتن نگرشی صلح‌­طلبانه، تاکنون متحمل آزارها و تعصبات بی‌­شماری از سوی سیاست رسمی...

دو فردی که ۹ ماه پیش در یزد فرهنگ امیری را به قتل رسانده بودند، به قید وثیقه آزاد...