حقوق دگرباشان

در این برنامه گفت‌وگویی خواهیم داشت با ساقی قهرمان،مدیر سازمان دگرباشان جنسی در تورنتو درباره بازداشت و محاکمه...

دستگیری همجنسگرایان کرمانشاهی نشان می‌دهد که سازمان‌های امنیتی ایران، سال‌هاست شهروندانی را که گرایش جنسی متفاوت دارند،...

رژه افتخار دگرباشان جنسی در اقصی نقاط جهان

آرمان نامدار- مهری جعفری، وکیل پایه یک دادگستری است که به بریتانیا مهاجرت کرده است.
او دفاع از...