حقوق زنان و حجاب

علی‌اکبر ناطق نوری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید زنان باید قوانین اسلام درباره حجاب را رعایت کنند اما...

ناصر مکارم شیرازی، در یک سخنرانی در مشهد گفته که دولت باید مسئله حجاب را از خود شروع کند،...