حقوق زندانیان

زمانه برای بررسی فرآیند شکنجه در جمهوری اسلامی و آن‌چه بر امثال اسماعیل بخشی و سپیده قلیان رفته و...

با گذشت چهار ماه از انتقال حدود ۷۵ نفر از زندانیان امنیتی- سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین به قرنطینه...

پیکر بهرام تصویری خیابانی، از زندانیان عادی محکوم به اعدام در زندان رجایی‌شهر کرج، در تاریخ ششم شهریورماه در...

کاوه دارالشفاء، برادر یاشار دارالشفاء، از زندانیان بند ۳۵۰ اوین با قید کفالت پس از دو هفته از زندان...

رسول بداقی و شاهرخ زمانی،

علی‌رضا رجایی، فعال ملی-مذهبی، پس

 سامان دادرس، زندانی سیاسی در

به رغم پایان یافتن محکومیت

افشین بایمانی زندانی سیاسی، کماکان

حشمت‌الله طبرزدی، فعال سیاسی و دبیر

پس از گذشت ۴۰ روز

اسماعیل برزگری، زندانی سیاسی بند

با درخواست مرخصی بهنام ابراهیم‌زاده،

سرنوشت افسانه و شاهو بایزیدی،

۱۸ تبعه افغانستان، به اتهام

شش زندانی محکوم به اعدام

محسن میردامادی، دبیر کل “جبهه

خالد حسینی، فعال کارگری و

آب زندان قرچک ورامین که

نزدیکان علی‌اصغر غروی، عضو شورای