حقوق زندانیان

در هشتمین روز از اعتصاب

وضعیت جسمی رضا شهابی، فعال

در پنجمین روز اعتصاب غذای

 دختران میرحسین موسوی و زهرا

عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، امیرخسرو

علی امامی، دانشجوی کُرد دانشگاه

به گفته مائده سلطانی، دختر عبدالفتاح سلطانی، این زندانی سیاسی در اعتراض به عدم رسیدگی به وضعیت زندانیان بیمار...

تمامی زندانیان سیاسی سالن  ۱۲

جلسه رسیدگی به اتهام‌های مریم

از وضعیت هفت تن از

جلسه رسیدگی به اتهام‌های بهروز

مهدی تاجیک، خبرنگار زندانی شامگاه

مهدی محمودیان، روزنامه‌نگار و عضو

بهنام دارایی‌زاده - «شرایط زندانیان در ایران روز به روز بدتر می‌شود. زندانیان سیاسی پس از محاکمه‌هایی که اغلب...

بهنام دارایی‌زاده – روزهای ۱۸ تا ۲۲ ژوئن (۲۹خرداد تا دوم تیرماه) جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی اعدام شده...

بهنام دارایی‌زاده - حقوق زندانیان چیست و بر چه مبنایی تعریف می‌شود؟ به نظر می‌رسد این روزها که اخبار...

اکبر گنجی - حدود نیمی از جمعیت ایران را زنان تشکیل می‌دهند؛ یعنی ۴۹ درصد از جمعیت ۷۵...

پانته‌آ بهرامی - در سالهای اخیر، پس از اوجگیری جنبش دموکراسی خواهی در ایران و...

پویان انصاری - نرم نرمک می‌رسد بهار و سرتاسر شهر‌ها و خیابان‌ها و کوچه‌ها "بوی عیدی، بوی توپ، بوی...


بهنام دارایی‌زاده – ده ‌روزی بود که شماری از زندانیان سیاسی در ایران دست به اعتصاب غذا زده‌...

تمامی حقوق برای رادیو زمانه محفوظ است. ۲۰۰۶-۲۰۲۰