حقوق زندانیان

نادیا پارسا- اطلاعات و دانسته‌های ما از وضعیت اجتماعی-سیاسی در کره شمالی بسیار ناچیز است.
به ‌تازگی سازمان عفو...