حقوق شهروندان

معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط

پنج کارشناس حقوق بشر سازمان

اکبر فلاح‌زاده - در پی نقض گسترده حقوق شهروندان بهائی، این بار نوبت به دراویش و نوکیشان مسیحی ایران...