حقوق معلولین

براساس سازمان بهداشت جهانی ۱۵ درصد از افراد هر جامعه معلول هستند و اين آمار در ايران به ۱۱...

ایران پس از مصر، دومین کشور آلوده به مین  و از نظر اراضی حاصل‌خیز آلوده به مین، اولین کشور...

سوم دسامبر برابر است با روز جهانی توانیاب (معلولین). این روز از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال...

مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلولان از سقوط یک زن نابینا در منطقه ۱۴ شهرداری تهران به درون چاله...