حقوق کارگران

کارگران پیمانی عسلویه که در اعتصاب فراگیر مرداد ماه در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌های برق در بیش...

شماری از کارگزاران مخابرات روستایی در اعتراض به تبعیض و استثمار برای دومین روز متوالی در برابر مجلس شورای...

در مناطق آزاد مقررات مربوط به کارگران از شمول قانون کار خارج است و قانون اشتغال مناطق آزاد کارگران...

کارفرمايان در ایران در حالی با افزایش حقوق کارگران به بیش از ۱۵ درصد مخالفت می‌کنند که به...

به نظر کارگران با تغييرات جديد در قانون کار، قراردادهای شفاهی کمتر از ۳۰ روز در بازار کار ايران...

بعد از ظهر چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۰۰ نفر از کارگران پیمانی فازهای ۱۷ و ۱۸ پارس جنوبی در مقابل...

علی ربیعی وزیر کار گفته است از این پس هرگاه صحت قراردادهای سفید امضا در یک کارگاه‌ مشخص شود،...

تدبیر و امید دولت روحانی برای نظم موجود جهت سرریزکردن تمام بار بحران اقتصادی کشور بر دوش طبقه کارگر...

روز شنبه سوم مهر، يکی از مديران شرکت کيسون (پيمانکار قطار شهری اهواز) در تجمع ۱۵۰ کارگر پيمانی معترض...

کارگران پيمانی پروژه قطار شهری (مترو) اهواز سه روز است که دست به اعتصاب زده‌اند. آن‌ها به تعويق چهار...

به‌گفته يکی از کارگران شاغل کارخانه لبنی «پالود پارسيان» در نيشابور، حدود چهار ماه است که حقوق ۱۶۰ کارگر...

به گفته نماينده صنفی کارگران حدود يک‌هزار و۴۰۰ تن از کارگران معدن ذغال سنگ البرز شرقی در اعتراض به...

۳۳ کارگر کارخانه «دروس ايران» ۳۵ ماه است که دستمزدی دريافت نکرده‌اند.

کارگران خدماتی بخش بارگيری فرودگاه مهرآباد در اعتراض به آن‌چه «دريافت حقوق ناعادلانه و افزايش ناچيز دستمزد در سال...

کارگران و کارمندان شرکت ايران‌تاير در پی اخراج، کاهش حقوق و دستمزد و افزايش ۵۰ درصدی اجباری ساعت کار،...

شکايت کارگران در مورد تعيين دستمزد سال ۹۲ در هيأت تخصصی ديوان عدالت اداری رد شد.

یک عضو کانون شوراهای کار استان قزوين گفت ۶ هزار و ۳۴ کارگر رسمی و قراردادی در این استان...

بيش از ۱۰۰ نفر از کارگران نساجی مازندران در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات‌شان مقابل مجلس ايران تجمع کردند.

از سال ۵۸ تاکنون روند افزایش دستمزد کارگران نسبت به روند افزایش هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری ۳۰۰ درصد عقب‌تر...

نزدیک به ۴۰۰ نفر از