حقوق کارگری

کارگران پیمانی عسلویه که در اعتصاب فراگیر مرداد ماه در صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌های برق در بیش...

حداقل درآمد يک خانواده ۴ نفره که با حداقل حقوق کارگری زندگی می‌کند، ۱۳ميليون و ۶۳۷ هزار و۱۱۰ ريال...

دور جدید مذاکرات دولت، کارگران و کارفرمایان برای افزایش حداقل دستمزد به زودی آغاز می‌شود. با حقوق فعلی کسری...

محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت امروز

ناصر آقاجری، یک فعال کارگری

شماری از کارگران کارخانه روغن

«سازمان جهانی کار»، در تازه‌ترین

یکی از مقام‌های شوراهای اسلامی

صدها تن از کارگران پلی‌اکریل اصفهان،

بهنام دارایی‌زاده - امروزه چه تعریفی از «کارگران» در دست هست؟ برای نمونه، وقتی در یک یادداشت یا گفته‌ای...

بابک مینا - «ابراهیم مددی، نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد آزاد شد.» این خوشحال‌کننده‌ترین خبر هفته گذشته بود.

بر...