حق‌آبه کشاورزان

شمار زیادی از کشاورزان اصفهان که خواهان حق‌آبه خود هستند بار دیگر با شعار «این‌‌همه بی‌عدالتی هرگز ندیده ملتی»...

کشاورزان اصفهانی از مسئولین ناامید شده و خودشان در امتداد زاینده‌رود حرکت می‌کنند تا به هر طریق ممکن از...

ممنوعیت کشت، کشاورزان اصفهانی را بیکار کرده، آنها به ناچار از شهرهای مختلف به مرکز استان کوچ می‌کنند و...

همراه کشاورزان اصفهان، در خوزستان و آذربایجانغربی هم تراکتوردارن و کشاورزان تجمع کردند. کشاورزان بخش عقیلی گتوند خوزستان در...

در ادامه اعتراضات کشاورزان استان اصفهان، یکشنبه ششم آبان کشاورزان کوشک تجمع کردند. آنها تراکتورهایشان را در میدان ورودی...

کشاورزان اصفهان نزدیک به یک ماه است که هر روز به نشانه اعتراض تجمع می‌کنند. پاسخ مسئولان دولتی به...

وزارت نیرو حق‌آبه کشاورزان را به صنایع فولادی و نظامیان فروخته، بخشودگی تسهیلات بانکی کشاورزان هم در اجرایی نشده...