حق بر شهر

آیدین ترکمه- در شبکه‌های اجتماعی متن‌هایی در حمایت از یک شورای شهر متخصص منتشر شده. در این نوشته‌ نشان...

سروش طاهری- در اجرای پروژه «ایوان انتظار» در میدان ولیعصر بار دیگر به مساله «حق ساکنان شهر نسبت...