حق به سلامت و بهداشت

مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت

 ۹۰ نفر از شهروندان مشگین‌شهر

اسماعیل برزگری، زندانی سیاسی بند

مردم روستای “باغک” شهرستان تنگستان

بوهندی نجفی، رییس شورای شهر