حق تحصیل افغانستانی‌ها در ایران

ولی آرین- روایتی از چند افغانستانی‌ در ایران در باره ادعای تحصیل رایگان و مشقت‌های مدرسه و دانشگاه رفتن.

بصیره اختر دانشجوی #دانشگاه_کابل به برگزاری #نمایشگاه_کتاب ایران در #افغانستان اعتراض کرد. این دانشجو در مقابل نمایشگاه کاغذ...