حق رانندگی زنان در عربستان

 ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی اجازه رانندگی زنان را صادر کرد. عربستان تنها کشوری بود که زنان در آن...

لجین الهذلول و میسا العمودی از حق رانندگی زنان در عربستان دفاع کرده بودند. آن‌ها دو ماه را در...