حق رای زنان عربستان

در انتخابات شهرداری‌های عربستان که هفته گذشته برگزار شد، ۲۱ زن از میان نامزدها انتخاب شدند. گروه‌های مختلف زنان...

زنان عربستان برای نخستین بار به نامزدهای شورای شهر رای می‌دهند. رای‌گیری از زنان و مردان جداگانه انجام می‌شود.