حق وتوی اوباما

سنا و مجلس نمایندگان آمریکا وتوی اوباما در مورد لایحه‌ای که حق شکایت و دریافت غرامت از عربستان سعودی...

لایحه "عدالت در برابر حامیان تروریسم" که حق شکایت از عربستان را به بازماندگان قربانیان حملات یازدهم سپتامبر می‌دهد،...

کورش عرفانی- ورود کنگره آمریکا به صحنه تعامل با دولت ایران امری فراتر از پرونده اتمی است و از...

اکثریت مطلق نمایندگان مجلس آمریکا به طرحی که پیشتر از تصویب سنا گذشته بود، رای مثبت دادند. به این...

علی افشاری- در شرایط فعلی عملا طرف اصلی ایران، کنگره آمریکا خواهد شد و کاخ سفید موقعیت مسلط خود...

کورش عرفانی- طرح کورت-منندز در صورت تبدیل به قانون، تیم مذاکره کننده آمریکا را در مقابل تیم ایرانی...