حق ورود به استادیوم

لیلا صوفی زاده، نایب رئیس فدراسیون فوتبال گفته بنا به نظر شورای تامین، فقط ۳۰۰ نفر از زنان می‌توانند...

فیفا می‌گوید شعارهای این پارچه‌نوشته‌ها سیاسی نیستند بلکه خواسته‌ای اجتماعی را بیان می‌کنند و بنابراین مشمول ممنوعیت نمی‌شوند.

در حاشیه مسابقه والیبال تیم ملی ایران و ایتالیا در شهر پزاروی ایتالیا، تعدادی از زنان با در...