حماس و اخوان المسلمین

خالد قدومی، نماینده جنبش حماس در تهران می‌گوید نباید اختلافات با ایران را نادیده گرفت اما اشتراکات بیشتر است....

تغییر خالد مشغل و جانشین‌شدن اسماعیل هنیه در راستای افزایش امکان پیشبرد مذاکرات صلح فلسطینیان با اسرائیل با میانجیگری...

هدف حماس از تغییر رویکردش نزدیکی به کشورهای حاشیه خلیج فارس است. حماس در منشور تازه‌اش مرزهای قبل از...