حمايت از حيوانات

یک سگ ولگرد در بوکان

دو محیطبان استان گلستان بر

احمد جمالی‌زاده، معاون بهداشتی دانشگاه

از ۴۰ روز پيش تاکنون مسئولان مرکز بهداشت منطقه سلفچگان و تفرش ضمن تهيه طعمه مسموم برای حيوانات از...

در سالگرد سلاخی يک خرس مادر و دو توله‌اش در منطقه سميرم اصفهان، اين بار، جان يک الاغ در...