حمایت عراق از تحریم آمریکا علیه ایران

ضربه تحریم‌های آمریکا علیه ایران، در قلب نجف فرود آمده است. با کاهش خیل زائران ایرانی، چرخ اقتصادی نجف...

با تحریم‌های جدید آمریکا عراق از یک سو خواهان حفظ روابط خود با آمریکاست و از سوی دیگر به...

سخنگوی دولت عراق اعلام کرده که با آغاز تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی، این کشور دلار را در معاملات...

حیدر عبادی، نخست‌وزیر عراق اعلام کرده که بغداد به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران پایبند است. محمود صادقی، نماینده...