حمله با چاقو به سفیر آمریکا در کره جنوبی

در اعتراض به رزمایش مشترک کره جنوبی و آمریکا، برای نخستین بار یک سفیر آمریکایی در کره جنوبی مورد...