حمله به اعضای جریان صدر

هم‌زمان با ادامه اعتراض‌های مردم در #عراق و حمله به برخی اعضای جریان صدر، دفتر مقتدی صدر اعلام...