حمله به ایستگاه اتوبوس

در استانبول صبح دوشنبه ۴ نوامبر/ ۱۳ آبان یک راننده اتوبوس با انگیزه نامعلوم عده‌ای را در ایستگاه زیر...