حمله به بیمارستان ها

گروه طالبان هر گونه دخالت و دست داشتن در این حمله را رد کرده و گروه موسوم به دولت...

نبرد در شهر حلب سوریه همچنان ادامه دارد. به‌گفته نهادهای امدادرسان در منطقه تحت کنترل شورشیان یک بیمارستان بزرگ...

سازمان امدادرسان پزشکان بدون مرز شکست سازمان ملل در تصویب قطعنامه‌ای به حمایت از بیمارستان‌ها در سوریه و دیگر...

به گزارش سازمان بهداشت جهانی، درنتیجه ۵۹۴ حمله بین ژانویه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۵ به مراکز درمانی و بهداشتی...

چندین کشور در حال تدوین قطعنامه‌ای در سازمان ملل هستند که بر مبنای آن مانع از حملات نظامی در...