حمله به سفارت ایران در دانمارک

بار دیگر مخالفان حکومت ایران در کپنهاگ به سفارت جمهوری اسلامی حمله کردند و ایران به دولت دانمارک اعتراض...

پلیس دانمارک شش ایرانی را که به سفارت ایران در کپنهاگ حمله کرده بودند، دستگیر کرد. چهار نفر از...