حمله به سفارت بحرین در عراق

گروهی از معترضان به برگزاری کنفرانس اقتصادی فلسطین در منامه به سفارت بحرین در بغداد حمله کردند. وزارت خارجه...