حمله به شیعیان افغانستان

مسئولان امنیتی #افغانستان اعلام کردند که روز چهارشنبه ۵ سپتامبر / ۱۴ شهریور انفجار انتحاری در یک باشگاه ورزشی...

بر اثر حمله دو بمبگذار انتحاری به یک مسجد شیعیان در هرات دست‌کم یک تن کشته و هشت تن...