حمله به پالمیرا

در حمله تازه نیروهای دولتی سوریه به پالمیرا آن‌ها موفق شده‌اند در بخش غربی شهر پیشروی کنند. اما داعش...