حمله به گردشگران

در حمله اشتباه نیروهای مسلح و پلیس مصر به یک خودرو، ۱۲ نفر از جمله چند گردشگر مکزیکی کشته...