حمله تروریستی به لندن

در یک حمله تروریستی در ایستگاه متروی «پارسونز گرین» واقع در غرب لندن ۱۸ نفر مجروح و به بیمارستان...